Jannes Bijlsma

De kerkenraad beraadt zich over een alternatief plan, waarbij de uitgangspunten van het oude zoveel mogelijk intact blijven. In het gepresenteerde bouwontwerp was veel aandacht voor transparantie, licht en een grote ontmoetingsruimte. De huidige entreegevel zou worden aangepast en er zou een stilteruimte komen in de vorm van een soort kapel. In de nieuwe en grotere Bethelkerk moeten de gemeenteleden gaan kerken van zowel de Bethelkerk als de Immanuëlkerk. Beide gemeenten zijn in 2012 gefuseerd tot de Protestante Gemeente Barneveld. Al vanaf de fusie was er de wens om de diensten in één kerkgebouw te houden. Daarom wordt de Bethelkerk vernieuwd. Tot september 2020 viert de gemeente haar diensten in de Immanuëlkerk. Daarna wordt dat gebouw overgedaan aan de Marokkaanse vereniging, waaraan het is verkocht.

[INTACT] Voorzitter Eppie Fokkema van de kerkenraad van de Protestante Gemeente heeft goede hoop dat zoveel mogelijk van het oorspronkelijke plan intact blijft. Gestegen bouwkosten zijn de belangrijkste reden waarom het ontwerp is ingetrokken. ,,Die zijn tot wel dertig procent hoger geworden, ten opzichte van hoe we het eerder hadden berekend. Dat is stevig", zegt hij. ,,We hebben moeten besluiten dat het niet meer haalbaar was om het oorspronkelijke plan te handhaven. We zullen het moeten versoberen."

Ook kwamen er verschillende onderhoudszaken aan het licht, waarvan de protestantse gemeente meende die te moeten aanpakken. ,,Neem bijvoorbeeld de verwarming. De buizen onder de vloer gaan misschien nog een jaar of vijf tot acht mee, maar daarna moet je ze vervangen. Het is toch beter om dat nu te doen, omdat je op termijn anders met nog hogere kosten komt te zitten."

[LAGER BUDGET] Over de exacte wijzigingen kan Fokkema nog niets zeggen. ,,We zullen dingen niet, of anders doen. Je kunt denken aan minder vierkante meters, ook in het nieuwe gedeelte. Je kunt ook kijken naar goedkopere materialen. We hebben met de architect en de aannemer goed gekeken naar hoe we onze idealen toch kunnen realiseren, binnen een lager budget. Volgende week besluit de kerkenraad over een nieuw plan, dat we een week later voorleggen aan de gemeenteleden. Ik kan wel zeggen dat ik positief ben gestemd."

Het plan wordt dus uitgesteld, maar van afstel zal geen sprake zijn, aldus Fokkema. ,,We hebben er als gemeente voor gespaard. De vraag is alleen wat er komt en in welk tempo."

[VERKOOP KERKBANKEN] Op het plan wordt dus bezuinigd, maar de gemeente zamelt ook extra geld in om de 'schade' te beperken. ,,In juni hebben we onze gemeenteleden gevraagd een extra bijdrage te leveren. We denken dat dit positieve reacties op kan leveren, op het moment dat het concrete plan naar buiten komt. Verder doen we de oude kerkbanken in de verkoop; die zullen naar verwachting zo'n 7000 à 8000 euro opleveren."

Binnenkort komt de Protestantse Gemeente met een nieuwe naam voor de verbouwde kerk naar buiten, zegt Fokkema. De kerkenraad kreeg zo'n zestig ideeën voor een naam binnen, daarvan zijn er nu nog twee over. ,,Geweldig dat we zoveel suggesties hebben binnengekregen. Binnen de kerkenraad waren nog twee mooie namen over die veel steun kregen. Omdat we geen besluit met een krappe meerderheid willen nemen, hebben we het besluit daarover nog even uitgesteld. In november denken we de knoop wel te kunnen doorhakken."