Jannes Bijlsma

De gemeente Barneveld wilde meewerken aan een aanpassing van het bestemmingsplan voor het gebied aan de Heetkamperweg bij Stroe, waar zes nieuwe vrijstaande woningen en een twee-onder-een-kapper moeten komen. De bestaande bedrijfswoning wordt als reguliere woning verkocht. Formeel gezien kon de gemeente hier geen medewerking aan verlenen, omdat het niet past binnen de huidige regels in de gemeentelijke Visie Verblijfsrecreatie. Die geven ruimte om drie nieuwe woningen te bouwen op recreatieterreinen tot vijf hectare groot. Dat van De Bokkesprong is echter groter.

Er werd toch groen licht gegeven aan het opstellen van het bestemmingsplan, omdat er binnen afzienbare tijd - najaar 2020 een nieuwe Visie Verblijfsrecreatie zou komen te liggen waarin wel ruimte kwam voor een dergelijk plan. De coronacrisis heeft echter voor negen maanden vertraging gezorgd, zo meldt het college van b. en w. aan de gemeenteraad. In maart 2021 wordt er nu een Structuurvisie Verblijfsrecreatie vastgesteld, zo is nu de planning.

Ondanks die vertraging wil het college van b. en w. meewerken aan het transformatieplan voor De Bokkesprong. Er verblijven inmiddels al geen recreanten meer op het terrein bij Stroe. Ook is er al overeenstemming over de nieuwe invulling ervan. Deze liggen in lijn met twee eerdere proefprojecten voor nieuwbouw op voormalige recreatieterreinen De Paalhoeve in Kootwijk en De Goedkamp in Garderen. Het bestemmingsplan voor De Bokkesprong wordt nog deze zomer in procedure gebracht.