Jannes Bijlsma

De Jong meent dat met het verbeteren van de paden de fietsende toerist nog beter kan worden bediend. ,,Gelukkig is vorig jaar al het fietspad tussen Garderen en Voorthuizen verbeterd. Maar het thema blijft de aandacht verdienen. Op sommige plekken, ook in de gemeente Barneveld, behoeft het fietspadnetwerk verbetering. Het zou volgens mij een zeer geschikt project zijn in het kader van de Regiodeal Veluwe."

In zijn ogen kunnen ook de ruiterpaden in het natuurgebied verbeterd worden. Vorige week werd al duidelijk dat de Stichting Paardenvrienden Midden Nederland het onderhoud van deze paden in de bossen tussen de gemeenten Barneveld en Apeldoorn op zich neemt en hiervoor bijna 40.000 euro subsidie ontvangt. ,,Met het geld kan mogelijk nog meer dan voorheen, op het hippisch toerisme worden ingestoken", aldus De Jong. Go Barneveld ziet, behalve betere ruiterpaden, ook graag meer parkeerplaatsen voor trailers, rust- en stallingsplekken voor paarden en overnachtingsplekken voor toeristen met paard.

Een van de doelen van de Regiodeal Veluwe is dat de recreatiesector in het natuurgebied sneller verduurzaamt. Er moet worden ingezet op meer elektrisch vervoer, verbetering van de biodiversiteit bij recreatiebedrijven en meer productie van duurzame energie. ,,De Veluwe wordt een bestemming waar bezoekers op een duurzame wijze genieten van een rijke natuur en een excellent verblijf", aldus Veluwe-op-1. Daarnaast is een deel van de miljoenen bedoeld voor natuurherstel, in relatie tot recreatie en landbouw. Verder willen de initiatiefnemers met het geld meer logische toegangspoorten naar de Veluwe creëren, opdat bezoekers 'de meest gewenste routes' gaan volgen om het gebied te ontdekken. Tenslotte hoopt Veluwe-op-1 met de miljoenensubsidie nieuwe wet- en regelgeving mogelijk te maken, om oplossingen te vinden voor de 'ruimtelijke, organisatorische en bestuurlijke opgaven voor de Veluwe'. De stikstofproblematiek speelt hierin een grote rol.

Veluwe-op-1 gebruikt de komende periode om de verdeling van de gelden goed te regelen. Hoe de keuzes gemaakt worden, is dan ook nog niet bekend en dus valt nog weinig te zeggen over wat de consequenties van de Regiodeal zijn voor partijen in de gemeente Barneveld. Vorig jaar stelde de rijksoverheid ook al twintig miljoen beschikbaar voor een andere Regiodeal in de omgeving van Barneveld: de Regiodeal Foodvalley. Innovatie in de agrarische sector is hiervan het doel. De gemeente Barneveld legde hier 1,4 miljoen euro bij. Vorige week werd bekend dat er inmiddels vijftig partijen uit onder meer Barneveld, Scherpenzeel en Renswoude hebben aangemeld voor de innovatieve proeftuin van deze Regiodeal, onder de titel 'Boer aan het Roer. Hieronder zijn zowel veehouders die hun bedrijf beschikbaar stellen, als andere bedrijven met diverse innovatieve ideeën voor de agrarische sector.