Jannes Bijlsma

De tien getuigenverhoren die de bewoners in februari en juni lieten uitvoeren over de kwestie, geven hen genoeg aanleiding om het zandbedrijf aansprakelijk te stellen, aldus de advocaat. Er zal een bodemprocedure worden  ,,We zijn nu bezig de voorbereidingen te treffen voor de zaak. Maar we weten nu wel zeker dat we in ieder geval Vink dagvaarden. Het zal in ieder geval tot na de zomer duren voordat Vink de dagvaarding ontvangt. We gaan eerst kijken hoe de procedure bekostigd gaat worden.” 

In 2015 werd een partij van 10.000 ton zand gesaneerd, gekeurd en verwerkt door Vink, grotendeels afkomstig van saneringslocaties. Bij een keuring werd hier de giftige stof styreen in aangetroffen, in een kleine hoeveelheid, waardoor het niet geschikt was om toe te passen onder woonwijken. In plaats van het zand af te voeren en te storten, liet Vink het onder een ander keuringsregime herkeuren, iets dat volgens de regels niet is toegestaan. Nadat die keuring wel het gewenste resultaat gaf werd het zand alsnog toegepast. Dit gebeurde onder meer onder de Barneveldse wijken Eilanden-Oost en Veller. Tv-programma Zembla besteedde er in november 2018 aandacht aan, waarna er grote maatschappelijke en bestuurlijke onrust ontstond.

ONDER EDE Eerder dit jaar werden onder meer directeur Henk Vink (directeur van de Vink Holding), bodemadviseur Renzo Druijff (Vink), oud-gedeputeerde Conny Bieze, wethouder Aart de Kruijf, burgemeester Asje van Dijk, ambtenaar Ruud Schouwaert en teamleider Gerard Michelsen van keuringsbureau Certicon onder ede gehoord als getuigen in deze zaak. De bewoners, verenigd in Bewonersbelangen Onderzoek Bouwgrond, hoopten hiermee informatie te verzamelen waarmee ze partijen aansprakelijk kunnen stellen. Zij stellen schade te lijden, in de vorm van waardevermindering van hun woningen. In hun ogen had Vink het zand niet mogen toepassen. En mogelijk stellen zij dus ook de provincie Gelderland en de gemeente Barneveld aansprakelijk, omdat zij ten onrechte niet handhavend zouden hebben opgetreden. 

De getuigenverhoren brachten de bewoners tot de overtuiging dat zij het bedrijf inderdaad aansprakelijk kunnen stellen voor geleden schade. ,,Er is aangetoond dat het bedrijf fouten heeft gemaakt bij het keuren en het verwerken van het zand”, zegt advocaat Van Hardenbroek. ,,Het zand had niet herkeurd mogen worden onder een ander protocol. Dat is voor de bewoners een zeer belangrijk element voor deze zaak.”

GEEN SCHADE Vink-woordvoerder Jaap Kevelam zegt een zaak tegen het Barneveldse afvalbedrijf met vertrouwen tegemoet te zien. ,,Iedereen is het er wel over eens dat er geen gevaar is geweest voor de volksgezondheid. Dan blijft de vraag over: is er schade geleden? Wij denken van niet en verwachten dus geen grote megaclaims, omdat woningen onverkoopbaar zouden zijn ofzo.” Het bedrijf erkende al eerder dat de partijkeuring niet volgens de regels was uitgevoerd. Tegelijk stelde het ook dat er nooit styreen in het zand heeft gezeten, omdat uit onderzoek is gebleken dat het zandmonster in het laboratorium besmet is geraakt door monsters van andere opdrachtgevers bij het door Certicon ingehuurde laboratorium.

De schadeclaim staat los van het strafrechtelijk onderzoek dat het Openbaar Ministerie momenteel doet naar Vink. Het OM verdenkt het bedrijf van gesjoemel met (vervuilde) grond.