Rik Bronkhorst

De uitspraak vormt de juridische ontknoping van langdurige procedures over de gevolgen van de MKZ-uitbraak in 2001. Hoewel Sluysmans had gehoopt op een andere conclusie, geeft hij wel aan de beslissing van het CBb te begrijpen. ,,De rechtbank heeft heel juridisch naar de zaak gekeken. Op basis van die gronden blijkt er juist te zijn gehandeld.” Wel heeft het CBb aangegeven dat er inderdaad fouten zijn gemaakt in het laboratorium. ,,Toch een kleine overwinning. Het staat nu vast dat daar dingen fout zijn gegaan.”

[STAPPENPLAN] Omdat de uitspraak ,,een hoog technisch gehalte” had, lichtte de advocaat na afloop de uitspraak in de gang van de rechtbank nog even toe. ,,Het CBb heeft via een zelf ontwikkeld stappenplan gehandeld. In het lab is toentertijd MKZ geconstateerd. Het CBb zegt daarvan: ‘Wij gaan ervan uit dat in het lab is gewerkt volgens de toen geldende standaarden en normen.’ Aan ons was de taak om aan te tonen dat dat niet zo was, en daar hebben we gelijk in gekregen. In het laboratorium zijn onregelmatigheden geweest.”

De advocaat gaat verder: ,,Daarna hadden wij het CBb ervan moeten overtuigen dat de afwijkingen die hebben plaatsgevonden ook afwijkingen zijn die hebben geleid tot een resultaat dat niet deugt. Dus dat er ten onrechte MKZ is geconcludeerd.” Om die vraag te beantwoorden, heeft het CBb drie deskundigen benoemd. ,,Het CBb concludeert op basis daarvan ‘dat er weliswaar afwijkingen zijn geweest, maar dat die afwijkingen niet de oorzaak zijn van een verkeerde uitslag.’”

Daarnaast hebben die deskundigen veel twijfel gehad of er wel MKZ was. ,,Dat die twijfel bestaat, dat is meermaals bevestigd door het CBb”, legt Sluysmans uit, ,,maar dat zijn opmerkingen die los staan van het schema van het college. Dus de twijfel die is uitgesproken, heeft geen invloed gehad op de uitspraak.”

[MOORD] Dat is opmerkelijk, maar niet vreemd, zo geeft de advocaat aan. ,,Deze rechtsgang was namelijk niet gericht op waarheidsvinding, maar echt op het juridisch proces. Voor ons het enig mogelijke juridisch traject. Waarheidsvinding is binnen het Nederlandse rechtsbestel ontzettend lastig.” Hij noemt een voorbeeld: ,,Dat iemand wordt vrijgesproken van een moord, wil niet zeggen dat diegene het niet heeft gedaan. Het wil zeggen dat niet bewezen kan worden dat die persoon de misdaad gepleegd heeft.”

,,Waarheidsvinding kan eigenlijk alleen met harde bewijzen. Wat ons proces betreft zou dat harde bewijs een monster van het kalf, dat mogelijk MKZ had, zijn. Maar ons is altijd verteld dat dat monster er niet is, dus hard bewijs is er niet meer. De deskundigen konden ook niet meer met bewijzen komen.”

Nu landbouwminister Carola Schouten de deur open lijkt te zetten voor verder onderzoek, verwacht Sluysmans echter niet dat dat veel zoden aan de dijk zet. ,,Het is immers al negentien jaar geleden.” Wel is hij van plan om bij het ministerie van Landbouw aan te kloppen en actief mee te denken over de vorm van zo’n onderzoek.

Eén zaak van een Kootwijkerbroekse veehouder is nog niet voor de rechter geweest. ,,Ik heb daar vaag wat van meegekregen”, vertelt Sluysmans. Als die ene zaak nu wel voor de rechtbank wordt gebracht, houdt dat in dat er verder wordt geprocedeerd, mede om te laten zien dat het dorp strijdvaardig is. ,,Op dit moment vraag ik mij af of dat veel zin heeft. Met dezelfde feiten komt er ook eenzelfde uitspraak. Als er nieuwe feiten zijn, heeft dat veel meer zin.” Als het CBb gisteren in het voordeel van de Kootwijkerbroekers had geoordeeld, dan hadden de Kootwijkerbroekers een schadeclaim bij de bestuursrechter ingediend.

[TE LAAT] Bij aanvang van de zitting vroeg de advocaat de voorzitter van het CBb even te wachten tot het moment dat alle Kootwijkerbroekers aanwezig zouden zijn. Dat is niet gebeurd. De advocaat vindt dat een kwalijke zaak. ,,Wij hebben immers ook al negentien jaar op hen gewacht.”

De vier boeren die hij vertegenwoordigt ontvangen een schadevergoeding. Dat komt doordat het proces zo lang heeft geduurd. Sluysmans: ,,Te lang, geeft het CBb aan. Maar dat wisten we voor vandaag ook al.” Het gaat om een bedrag tussen de negen- en tienduizend euro, ,,maar, dat is niet waarvoor we vandaag gekomen zijn.”

Rik Bronkhorst
Foto: Rik Bronkhorst