Jannes Bijlsma

Eerder deze week meldde deze krant al dat burgemeester Asje van Dijk, wethouder Aart de Kruijf, topambtenaar Ruud Schouwaert en oud-gedeputeerde Conny Bieze voor de rechtbank in Arnhem moeten verschijnen. Namens afvalverwerker en grondverwerkingsbedrijf Vink wordt directeur Rob Vink opgeroepen voor het getuigenverhoor. Zijn bedrijf wordt ervan verdacht gesjoemeld te hebben met (vervuilde) grond. Zo werd er zand onder de Barneveldse woonwijken Veller en Eilanden-Oost toegepast die daar niet voor geschikt was. Een Vink-medewerker die betrokken was bij de verwerking van die bewuste partij zand, 10.000 ton groot, zal eveneens worden verhoord.

[KEURINGEN] BOB heeft tevens twee medewerkers van het bedrijf Certicon opgeroepen voor de ondervraging bij de rechter. Dit milieuadviesbureau uit Ede was verantwoordelijk voor twee keuringen van de betrokken partij zand. Aanvankelijk keurde het bedrijf het zand af, omdat er een te hoog styreen-gehalte in was aangetroffen. Omdat Vink de uitslag bestreed, deed Certicon een tweede keuring op basis van een ander keuringsregime. Die keuring pakte voor Vink wel goed uit.

De laatste twee personen die BOB wil laten horen zijn bodemdeskundige Bram de Borst en forensisch accountant Jan Westerink. De laatste was in 2017 auteur van het rapport dat in opdracht van Team Ketentoezicht van de Gelderse omgevingsdiensten is geschreven, waarin verschillende overtredingen bij Vink werden genoteerd, ook over de lading partij zand.

De bewoners hopen met de getuigenverhoren waardevermindering van hun woningen aan te tonen en uit te zoeken welke partijen hiervoor verantwoordelijk zijn. BOB heeft overigens besloten dat nieuwe leden zich nog tot 1 december kunnen aanmelden, daarna is dat niet meer mogelijk.

[KLACHT] Tevens werd bekend dat de raadsman van de bewoners, mr. Pieter Huitema, door de Orde van Advocaten is vrijgesproken van het verspreiden van ongefundeerde beschuldigingen over Vink. Het bedrijf diende een klacht in, omdat de stichting over anonieme getuigenverklaringen zegt te beschikken die stellen dat Vink, buiten de keuringen om, rechtstreeks zwaar vervuilde gronden heeft vermengd met schone grond en die heeft toegepast onder woonwijken. Vink wenste inzage in deze verklaringen, maar kreeg die niet van Huitema. Vinks klacht daarover werd door de Orde van Advocaten afgewezen.