Wouter van Dijk

Dat betekent dat de stichting nu toestemming heeft om de directie van Vink, wethouders van de gemeente Barneveld en gedeputeerden van de provincie Gelderland als getuige onder ede te mogen horen, meldt de stichting in een persbericht. De stichting kan ook deskundigen in deze zaak horen. Wel zal het aantal getuigen dat gehoord mag worden in eerste instantie worden beperkt tot tien, stelt de rechter. De stichting had aangeven in totaal zeventien getuigen op te willen roepen. Na die tien getuigen, beoordeelt de rechter-commissaris of er aanleiding is om meer getuigen te horen.

,,We zijn erg blij met deze toewijzing'', reageert Eric Groen namens het bestuur van de stichting. ,,Voor ons is het het belangrijkst dat onze pleitnota zo goed als volledig is overgenomen. Als we in totaal tien getuigen mogen horen, is dat voor ons genoeg.'' De komende weken zal de stichting samen met de advocaat de belangrijkste vragen opstellen die voorgelegd worden aan de getuigen. ,Één hoofdvraag die nog altijd bij ons leeft, is bekend: waar komt het zand vandaan? Maar we zijn ook benieuwd of de door Vink uitgevoerde werkmethodiek vaker is toegepast.''

Naar verwachting zal dit getuigenverhoor tussen december en april plaatsvinden bij de rechtbank in Arnhem. Stichting BOB wil vooral duidelijkheid of er rondom de zandkwestie voldoende grond bestaat om waardevermindering van woningen te kunnen claimen. ,,Door berichtgeving over mogelijk vervuilde grond, rust er een stigma op de woonwijken'', stelt de stichting.

In 2015 gebruikt Vink 10.000 ton zand voor verschillende nieuwbouwprojecten, waarbij achteraf bleek dat het zand gestort of opnieuw gereinigd had moeten worden. Het werd echter via een ander protocol opnieuw gekeurd en vervolgens toegepast. Ondanks dat verschillende onderzoeken de afgelopen maanden aantoonden dat de partij Vink-zand voor het overgrote deel schoon is, zette BOB de juridische procedure door. De bewoners blijven vrezen voor mogelijke schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid. Wat betreft de herkomst van het zand stelde Vink dat niet niet relevant is, nu de uiteindelijk toegepaste grond niet vervuild is gebleken.