Vorige maand diende oppositiepartij VVD, op eigen initiatief, een zienswijze in op het herindelingsontwerp van de provincie. Dit gebeurde naast de zienswijze van de (vrijwel) voltallige gemeenteraad. Zijn partij stemde hiermee in, maar Bos vond toch dat Barneveld hierin te weinig haar tanden liet zien. Naar zijn zin kwamen er te weinig concrete voorstellen richting de provincie naar voren, die ...