[OMGEVINGSVISIE] In het najaar start een groot traject voor het opstellen van de omgevingsvisie. Deze zal min of meer de Strategische Visie vervangen die in 2016 is vastgesteld. De burgers, ondernemers en andere belanghebbenden zullen hier nadrukkelijk bij worden betrokken. ,,Hierin worden fundamentele vragen beantwoord als: wat voor gemeente willen we zijn?”, geeft wethouder Bennie Wijnne aan....