De specifieke investering ontbreekt echter in de kadernota, die het college dinsdag naar buiten bracht. Er is een separaat raadsvoorstel in de maak, dat tegelijk met de kadernota in juni door de gemeenteraad moet worden behandeld. ,,We hebben ‘m uit de kadernota gehaald, om eerst antwoord te kunnen geven op vragen als: wat is er nodig en hoe kunnen we dat financieren? Dat voorstel wordt nu voor...