Dat er de nodige valkuilen bestaan voor bestuurders die zaken het graag achter gesloten deuren willen regelen - zie de toeslagenaffaire en het Omzigt-debacle - is de afgelopen weken en maanden wel duidelijk geworden. In den lande ontwikkelt zich een cultuuromslag waarin openheid en transparantie, macht en tegenmacht de nieuwe toverwoorden zijn. In lijn daarmee was er best iets voor te zeggen ge...