Het college heeft onlangs in opdracht van de gemeenteraad drie toekomstscenario’s gepresenteerd voor de komende twintig jaar: doorbouwen zoals de afgelopen jaren, de groei afremmen of die groei juist verder aanwakkeren. Als op de rem wordt getrapt, groeit Barneveld de komende twintig jaar van 60.000 naar zeker 70.000 inwoners. De twee andere scenario’s leiden tot respectievelijk 80.000 en 90.00...