Barneveld is hier positief over, ook gezien het feit dat de gemeente ambities heeft om - los van de herindeling - mogelijk te groeien tot een inwonertal van tussen de 80.000 en 90.000 inwoners. Momenteel heeft de gemeente er 60.000. Met Scherpenzeel zouden dat er al 70.000 zijn. B. en w. hebben een voorstel voor een zienswijze opgesteld, waarin zij hun mening geven over het provinciale ontwerp ...