Dinsdag werden de uitslagen per stembureau gepubliceerd. Deze krant nam deze nader onder de loep en berekende de uitslag per dorp. De stemmen die per post zijn uitgebracht, zijn hierin niet meegerekend. Dit omdat deze stemmen niet naar zijn onderverdeeld naar dorp.