De fractie bracht het voorstel in bij de behandeling van de zogenoemde Kaderbrief van de Regio Foodvalley, waarin het regiobestuur haar plannen voor de komende jaren weergeeft en geeft een voorzet voor de financiële consequenties die dit heeft. De activiteiten hebben betrekking op allerhande thema’s, waaronder woningbouw, ruimtelijke ordening, vervoer, de energietransitie en de landbouw. Alle a...