Dat melden burgemeester en wethouders in een memo aan de gemeenteraad. Bij de RIVM-richtlijnen gaat het bijvoorbeeld om een looproute met een aparte in- en uitgang, het aanbrengen van (kuch)schermen, goede ventilatie, mondkapjes en voldoende ruimte om anderhalve meter afstand te houden. 

POTLODEN Bovendien heeft Barneveld 44.000 rode potloden besteld voor éénmalig gebruik. ,,Als ze dat willen, mogen de stemmers het potlood mee naar huis nemen’’, zegt woordvoerder Janneke Versteeg van de gemeente.

DRIE DAGEN De officiële verkiezingsdag is woensdag 17 maart, maar ook op maandag 15 en dinsdag 16 maart gaan enkele kieslokalen open. In de gemeente Barneveld zijn dat er vier: twee in Barneveld (gemeentehuis/oude raadhuis en kerk De Hoeksteen), één in Voorthuizen (kerkelijk centrum Bethabara) en één in Kootwijkerbroek (gebouw Eben-Haëzer).

De extra openstelling op maandag en dinsdag is vooral bedoeld voor mensen die een extra risico lopen bij coronabesmetting en voor een betere spreiding van de stemmers.

70-PLUSSERS Nieuw is bij deze verkiezingen ook dat de circa 7.800 kiesgerechtigde 70-plussers per brief mogen stemmen. Dit kan door de brief op te sturen of in te leveren bij een afgiftepunt in het gemeentehuis. ,,Briefstemmen die uiterlijk woensdag 17 maart voor 21.00 uur zijn ontvangen, zijn geldig.’’ Alle kiesgerechtigden vanaf 70 jaar worden hierover via de gemeente geïnformeerd.

De overheid hoopt hiermee op minder drukte bij de stemlokalen en wil kiesgerechtigden met een kwetsbare gezondheid zo gelegenheid geven op een andere manier te stemmen. Per kiesgerechtigde zijn deze keer drie in plaats van twee volmachtstemmen toegestaan. 

BIJZONDERE LOCATIES Volgens het college heeft de gemeente Barneveld met 39 stembureaus op woensdag 17 maart ,,een fijnmazig en goed gespreid netwerk’’. ,,In tegenstelling tot andere gemeenten is hier de afgelopen jaren niet in geschrapt. Dat komt nu heel goed uit onder de huidige corona-omstandigheden.’’

Van de 39 stembureaus zijn er drie benoemd tot bijzondere stemlocatie. In de woonzorgcentra Elim en Neboplus in Barneveld en Nieuw Avondrust in Voorthuizen kan alleen worden gestemd door bewoners en medewerkers.

Vanwege de RIVM-richtlijnen is de inzet van een mobiel stembureau niet mogelijk, aldus burgemeester en wethouders.

RESERVELIJST Normaal gesproken zijn er per stemlocatie drie stembureauleden aanwezig. Bij de komende Tweede Kamerverkiezing zijn dat er vier. ,,De vierde persoon houdt toezicht op uitvoering van de RIVM-richtlijnen tijdens het uitbrengen van de stemmen.’’ 

De gemeente Barneveld beschikt volgens het college over ruim voldoende mensen voor de stembureaus. ,,Er is zelfs sprake van een behoorlijke reservelijst.’’ Alle stembureauleden volgen in februari een online cursus (met toets).

VEERTIEN BORDEN Er komen dit jaar vanwege de coronamaatregelen geen gemeentelijke borden waarop politieke partijen verkiezingsposters kunnen plakken. Barneveld kiest als ,,goed alternatief’’ voor uniforme voorbedrukte borden met verkiezingsposters van alle deelnemende partijen. 

Deze grote borden komen op veertien plekken in de gemeente te staan. ,,Dat is uitbesteed aan een organisatie die dit verder organiseert en tijdig goed afstemt met de betreffende kieslijsten.’’ De extra kosten die moeten worden gemaakt vanwege de coronamaatregelen worden volgens het college gecompenseerd door de rijksoverheid.