Hoe ziet de nieuwe financiële situatie eruit? Hoe krijgen dorpen meer zeggenschap over hoe de nieuwe gemeente met haar voorzieningen omgaat? Hiervoor bedacht het college van Gedeputeerde Staten het ‘plusje’: een herindeling, maar met een voorstel om het dorpenbeleid in de toekomstige gemeente verder te verdiepen. Hoe dit er precies uit moet zien is nog onduidelijk: dat moet, in overleg met de b...