Bestuurskundige Frissen was door Commissaris van de Koning John Berends gevraagd de bestuurlijke crisis onder de loep te nemen. Hij concludeert dat waarnemer De Vries zeer onheus is behandeld door de wethouders van coalitiepartijen GBS en SGP, door begin september het vertrouwen in hem op te zeggen. ,,Het aanbieden van excuses zou het minste zijn dat politiek gewenst is, nu zijn positie onhoudb...