Het zou het derde achtereenvolgende jaar zijn dat de gemeente Barneveld de lokale belasting met ongeveer vijf procent verhoogt. Wethouder André van de Burgwal legde vorige week aan de raadscommissie uit dat deze maatregel voortvloeit uit een in 2018 gemaakte afspraak om de afvalstoffenheffing kostendekkend te maken. Lokaal Belang zet hier in schriftelijke vragen aan het college van b. en w. vra...