Het maisveld, pal achter het huis van Wijnne in de Barneveldse wijk De Vaarst, staat er prachtig bij. Ondanks de droogte van de afgelopen maand, is het gewas toch flink gegroeid. Aan de rand van zijn tuin, tegen het akkerland aan, zit Wijnne graag op zijn bankje. ,,Een mooie plek is het hier. Jammer alleen dat het met de komst van woonwijk Bloemendal niet zo blijft, maar dat wist ik al toen we hier in 2003 kwamen wonen.''

En daarmee raakt politicus Wijnne direct aan de kern van zijn nieuwe taak. Als beoogd opvolger van wethouder De Kruijf zal hij het pakket ruimtelijke ordening in zijn portefeuille krijgen. Wat wordt waar gebouwd, en waarom daar? Wat vindt de buurt ervan en hoe zorg je voor een goede belangenafweging? ,,Dat zijn inderdaad wezenlijke zaken waar ik mee te maken zal krijgen. Makkelijk is dat niet altijd, dat realiseer ik mij terdege. Een uitdaging? Ja, dat is het zeker. Het is nogal wat om in de voetsporen te treden van een man die al ruim vijftien jaar gedegen werk heeft verricht. Maar ik zal mijn eigen aanpak kiezen. Ik wil een wethouder zijn die luistert, die mensen de kans geeft mee te denken en die goed uitlegt welke keuzes gemaakt worden en waarom. Dat klinkt theoretisch, maar het is wel de kern van het vak. Als wethouder moet je belangrijke besluiten nemen en die zijn niet altijd voor iedereen even leuk. Luisteren en uitleggen, ontzettend belangrijk.''

De beoogd wethouder weet zich al helemaal te verplaatsen in zijn nieuwe rol. Hij heeft zich er dan ook al enige tijd geestelijk op voor kunnen bereiden. ,,Ik wist dat deze vraag een keer zou komen, maar niet precies wanneer'', zegt hij. ,,Nu het wethouderschap concreet dichterbij komt, begint het wel behoorlijk te kriebelen. Ja, ik heb er écht zin in, dit past bij mij.''

OLDEBROEK Wijnne, van huis uit accountant, zette zijn eerste stappen in de politiek in 1995, toen hij SGP-raadslid werd in de gemeente Oldebroek, waar hij destijds woonde. Bijna acht jaar lang maakte hij in die raad deel uit van de oppositie. Vanwege zijn werk besloot het gezin Wijnne in 2003 te verhuizen naar Barneveld en nam hij afscheid van de raad. ,,En van de politiek, dacht ik. Ik had mijn handen vol met het accountantsbureau en ik vond het eigenlijk wel goed geweest. Ik wilde me op het werk richten. We hadden net een administratief kantoor in Rhenen overgenomen, daar was ik heel druk mee.''

Ik heb er écht zin in, het wethouderschap past bij mij

MARKTHAL Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. ,,Ik blijf toch van het politieke debat houden, en het spel daaromheen.'' Wijnne volgde met een schuin oog de lokale politiek via de Barneveldse Krant. De interesse bleef er, zij het op een laag pitje. Totdat - ten tijde van de discussie over het wel of niet afbreken van de oude Markthal in 2006 - ineens Gerard Schotanus, op dat moment fractievoorzitter van de SGP, bij hem op de stoep stond. ,,Via-via had hij gehoord dat ik handig met cijfertjes ben en hij wilde wel eens weten of ik nog eens naar die financiële plaatjes rondom deze discussie wilde kijken. Ik merkte bij mezelf hoe leuk ik dat vond en van het een kwam het ander.'' Wijnne 'bemoeide' zich achter de schermen steeds meer met de SGP-fractie en voor hij het wist stond hij op plek acht van de lijst voor de verkiezingen in 2010. ,,Net zoals ik nu wat overvallen word door de tijd, was dat toen ook al het geval. Boven verwachting scoorde de SGP verkiezingswinst en ging de fractie van zeven naar acht zetels. Dus zat ik ineens in de raad, mijn politieke loopbaan was officieel hervat.''

Spijt had hij er allerminst van. ,,Lokale politiek is gewoon supermooi, want alles wat daar gebeurt gaat over je eigen leefomgeving en dat van de mensen om je heen. Wat er op politiek vlak gebeurt, zie je letterlijk om je heen direct terug. Mijn zoon zwaaide pas met een bekeuring voor te hard rijden, vers van de flitspaal aan de Stationsweg. 'Die paal, dat was toch een ideetje van Gert Ploeg? (SGP-raadslid in Barneveld, red.) Nou, bedank hem maar namens mij', zei hij. Ja, dát is inderdaad óók lokale politiek'', grijnst Wijnne.

In de raad beet Wijnne zich al meteen vast op de vaak wat lastigere inhoudelijke dossiers, die te maken hebben met ruimtelijke ordening en financiën. De railterminal, de Midden Nederland Hallen, het huishoudboekje van de gemeente. ,,Natuurlijk kan ik me goed de discussies in de raad herinneren waarbij belangen recht tegenover elkaar stonden. Ik denk bijvoorbeeld terug aan het plan voor het nieuwe fietspad langs het spoor, tussen de Lunterseweg en De Meerwaarde. Aanwonenden waren fel tegen, waren bang dat hun privacy zou worden geschaad en stapten naar de Raad van State. Nu ligt het pad er al enige tijd en zie ik dat met een goede afscheiding recht gedaan is aan de zorgen van de aanwonenden. Of denk aan de discussie voorafgaand aan de plaatsing van huisvesting voor vluchtelingen met een verblijfsstatus, aan de Churchillstraat. Een hoop ophef, maar sinds deze woningen er staan zijn er nauwelijks problemen geweest.''

KEUZES MAKEN Wijnne: ,,Keuzes maken is niet altijd makkelijk, maar je moet goed luisteren naar de bezwaren van anderen en daarvan leren. Soms door goed uit te leggen hoe het anders kan, soms ook door bereid te zijn je plan aan te passen. Wat dat laatste betreft vind ik een ander fietspad een mooi voorbeeld: het brede pad langs de Stationsweg. Het moest en zou zo worden aangelegd dat vele tientallen oude bomen moesten wijken. Logisch dus dat de buurt in opstand kwam. En nu ligt er een prima alternatief: een pad in twee delen, met daartussen de oude bomen. Of denk aan de discussie over verplaatsing van de Albert Heijn in Voorthuizen. Het plan was dat de supermarkt naar Blankensgoed verhuisde, maar naar aanleiding van bezwaren is dat uiteindelijk niet gebeurd. Achteraf gezien ben ik daar blij om, want de huidige situatie is veel beter. Wat ik wil zeggen: luisteren, debatteren, samen zoeken naar oplossingen en uit de samenleving ideeën ophalen waar je misschien nog niet aan had gedacht. Dát is hoe politiek in mijn ogen werkt. Dat betekent water bij de wijn doen, van beide kanten. Er is een verschil tussen 'de politiek luistert niet naar ons' en 'we zijn het er niet mee eens.'''

Wijnne neemt even een slok kraanwater. Hoe bevlogen hij ook kan praten over lokale politiek, tóch nam hij er vier jaar geleden bewust afscheid van, toen hij beëdigd werd als SGP-Statenlid in de provincie. ,,Dat was wéér zoiets wat plots op mijn pad kwam, omdat Statenlid Breunis van de Weerd benoemd werd tot burgemeester van Nunspeet. Ik heb bij mijn afscheid toen al gezegd dat ik de lokale politiek zou missen en dat ik zéker de lijntjes warm houd. Dat blijkt nu dus wel.'' In 'Arnhem' hield Wijnne zich de afgelopen jaren vooral bezig met het stikstofdossier, kringlooplandbouw en de omgevingsvisie Gaaf Gelderland. ,,Die kennis neem ik nu weer mee terug naar Barneveld. Het stikstofprobleem is voor een groeigemeente als Barneveld ontzettend belangrijk. Er heerst ook veel onzekerheid over, bijvoorbeeld bij boeren in het buitengebied van Stroe, vlakbij de Veluwe. We zullen in bredere zin moeten zoeken naar oplossingen, niet alleen maar door boerenbedrijven uit te kopen. Ik maak me er serieus boos om dat er in de regio makelaars zijn hier stikstofrechten opkopen ten bate van Schiphol. Dát moet niet de bedoeling zijn, dat komt ook de leefbaarheid van het platteland niet ten goede.''

Een groeigemeente, dat is Barneveld wel degelijk. Wat dat betreft zit Wijnne aardig op de lijn van voorganger De Kruijf. ,,De afgelopen maanden ontstond er een meningsverschil tussen de gemeente en de provincie over de bouwsnelheid van Bloemendal'', zegt hij, wijzend naar het maisveld achter zijn huis. ,,De provincie wil sneller bouwen om de woningnood aan te pakken, maar de gemeente wil temperen. Dat laatste snap ik eerlijk gezegd wel. We zullen moeten bouwen, maar ook uitkijken dat we niet extra veel gaan bouwen voor mensen van buitenaf.''

GROEI VAN BARNEVELD Wat dat betreft is het recente voorstel van Pro'98 om een brede discussie aan te gaan over de toekomstige groei van deze gemeente een goede zaak, op een goed moment. ,,Om keuzes te kunnen maken over nieuwbouw, zullen we eerst goed met elkaar moeten bespreken wat we nu eigenlijk willen. Gaan we meer bouwen, dan betekent dat meer ruimte voor woningzoekenden, maar óók extra druk op de infrastructuur en de groene omgeving. Willen we dat dan vooral in Barneveld en Voorthuizen, of ook in de kleinere dorpen? Ik denk dat het straks als wethouder één van mijn eerste taken zal zijn om goed te luisteren naar wat men hiervan vindt, want groeiplannen maak je niet binnen de muren van het gemeentehuis. Die maak je met elkaar, als samenleving.''

Er zijn genoeg voorbeelden te noemen waarbij een wethouder al over een bananenschil struikelt, figuurlijk gesproken

Terwijl Wijnne 'hoog en droog' als Statenlid in Arnhem zat, kreeg hij in 2018 een telefoontje. Of hij mogelijk interesse had in een wethoudersfunctie in zijn oude gemeente, Oldebroek. ,,Het verzoek kwam toen op een verkeerd moment. Ik was heel druk met de zaak. Bovendien vond ik dat, mocht ik die functie inderdaad bekleden, we dan als gezin weer moesten terugverhuizen naar de Noord-Veluwe. Dat was op dat moment een stap te ver.'' Desalniettemin zette het Wijnne wel aan het denken. ,,Natuurlijk ben ik vanaf dat moment wél gaan nadenken over hoe het zou zijn om wethouder te zijn. Dát begon serieus te prikkelen. Helemáál nadat de kiesvereniging van SGP Barneveld me later dat jaar het signaal gaf dat ze op den duur wel eens iemand nodig zou kunnen hebben, wanneer Aart (De Kruijf, red.) ermee stopt.''

ANONIEM Dat 'vrijblijvende polsen' naar belangstelling werd begin dit jaar omgezet in een officieel verzoek richting Wijnne om zich voor te bereiden op het wethouderschap in Barneveld. ,,Wat dat betreft heb ik dus al een tijdje aan het idee kunnen wennen, én ben ik me dus ook al enige tijd aan het voorbereiden. Ik lees alle openbare stukken die op de site van de gemeente verschijnen. Én een groot voordeel is dat ik - heel anoniem - alle commissie- en raadsvergaderingen van de afgelopen maanden gewoon thuis achter de computer heb kunnen volgen. Zou ik elke keer op de publieke tribune hebben gezeten, dan wisten de raadsleden en de jongens van de pers waarschijnlijk al wel hoe laat het was.''

Voorbereiden doet Wijnne ook door trainingen in het wethouderschap te volgen. ,Integriteit is belangrijk, zéker als het gaat om ruimtelijke ordening. En de wetenschap dat je als wethouder erg kwetsbaar bent. Er zijn genoeg voorbeelden te noemen waarbij een wethouder al over een bananenschil struikelt, figuurlijk gesproken. Omgaan met de media is ook zoiets. Ook daar heb ik een training voor gehad, waarbij als vuurdoop ineens Rutger Castricum van Powned voor mijn neus stond. Die hadden ze ingehuurd om even flink vervelend te doen. Ik ben dus wat gewend'', lacht hij. Verder zal hij de komende maanden nog meer stukken lezen en in gesprek gaan met zittende wethouders in de regio. ,,En ik zal meerdere keren met Aart (de Kruijf, red.) om tafel zitten om de lopende zaken te bespreken. Ik ga voor gedegen voorwerk.''

Wijnne is een serieuze man, maar mét een verrassende humorvolle kant. Die kant liet hij bij zijn afscheid van de raad in 2016 zien, door in een soort conference een toekomstbeeld van Barneveld te schetsen, met daarin de nodige fictieve rollen van collega-raadsleden. ,,Ik heb geleerd dat humor een belangrijke rol kan spelen, en dan vooral zelfspot'', zegt Wijnne. ,,Vertel je je boodschap op een leuke of grappige manier, dan blijft 'ie beter hangen en bereik je meer. Humor helpt je soms ook makkelijker met anderen in contact te komen. Ja, ik ben wel van plan om de humor in de raadszaal terug te brengen, ook als wethouder.''

Het moment dat Wijnne als wethouder start zal geen gemakkelijke zijn, met bijvoorbeeld de discussie over herindeling met Scherpenzeel. ,,Ach, ik denk dat er altijd wel íets speelt. Denk maar eens terug aan de grondaankopen in Veller, de Markthal-discussie, Columbiz Park en de Vink-zandzaak. Een goed bestuurder gaat moeilijke discussies niet uit de weg. Verder zeg ik er nu nog niets over, dat komt wel als ik eenmaal benoemd ben.''

GETROUWHEID Wijnne is nu voorgedragen om vanaf oktober de wethouderspost over te nemen van De Kruijf. De officiële benoeming volgt op een later moment. ,,Ik sluit graag af met een verwijzing naar een tekst uit de Bijbel, uit 2 Kronieken 19'', leidt Wijnne het slot van het gesprek in. ,,Ik neem deze taak op me, ik hoop het te doen met getrouwheid en met een volkomen hart. Trouw aan mijn principes en met gevoel voor rechtvaardigheid, zodat ik mezelf altijd in de spiegel kan blijven aankijken.''

Wouter van Dijk