De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt dat burgers en journalisten overheidsinformatie openbaar kunnen krijgen, zoals bijvoorbeeld e-mails, brieven, rapportages, sms-jes en WhatsApp-berichten. Met een beroep op de Wob vroeg deze krant vorig jaar alle ambtelijke en bestuurlijke correspondentie op met betrekking tot de eventuele herindeling met Scherpenzeel bij de gemeente Barneveld. Dit le...