Door Barneveld en Scherpenzeel met elkaar te vergelijken wil deze krant een feitelijke bijdrage leveren aan de inhoudelijke discussie over de toekomst van beide gemeenten, waarover Gedeputeerde Staten half december een voorlopig standpunt inneemt. Procedurele meningsverschillen domineren die momenteel, waardoor de inhoudelijke discussie ietwat ondersneeuwt.