Zij vragen het college hoe het staat met de zoektocht naar een geschikte locatie en hoe ver de gemeente is met de grondverwerving, het bestemmingsplan en het gebouwontwerp. Tevens willen de CDA'ers weten wanneer er gestart kan worden met de bouw en wanneer kinderen en leerkrachten er hun intrek kunnen nemen. Tenslotte zijn zij benieuwd naar de maatregelen die het college neemt om de huidige sch...