TEGENOVER ELKAAR Het college betreurt het dat de gemeente en de provincie hierdoor tegenover elkaar komen te staan. Wethouder Izaäk van Ekeren: ,,Zoals eerder al aangegeven verschillen we fundamenteel van mening met de provincie over de vraag of er anno nu nog sprake is van een ‘evident bestuurskrachtprobleem, dat niet adequaat door Scherpenzeel wordt opgepakt’. Daarmee ontbree...