Dit blijkt uit de deze week gepresenteerde discussienota van de gemeente Barneveld. Hierin wordt een beeld geschetst van hoe het dorpscentrum er in 2030 globaal uit zou moeten zien. De nota is een ambtelijke vertaling van bijeenkomsten, straatinterviews en andere gesprekken met inwoners, ondernemers en andere belangstellenden uit Barneveld over de toekomst van het centrum. Behalve v...