De coöperatie lag toen aan een zandweg buiten het dorp Barneveld. Door gestage uitbreiding van Barneveld zijn locatie en bedrijf gaandeweg opgegaan in de bebouwing van Barneveld. Zijn de activiteiten van het bedrijf in technisch en organisatorisch opzicht veranderd, de kern is dat niet: op coöperatieve basis dienstverlenend aan leden en burgers. Wie stapt er niet eens de...