SCHIJNTEGENSTELLING Er wordt in de motie een schijntegenstelling gecreëerd. Er wordt gesteld dat doordat de raad zich ook niet-openbaar laat informeren door het college, onze inwoners niet kunnen weten hoe partijen over bepaalde zaken denken en welke afwegingen zij maken. Het is juist tegenovergesteld. Als de raad zich goed laat informeren, is de raad veel beter in staat gemoti...