Natuurlijk met véél regels, pijlen, looproutes, tijdsblokken, reserveren, etcetera. Ik snap het… vanwege corona.

Maar bij één hele belangrijke maatregel moest ik spontaan naar de wc. Het toiletbezoek wordt zoveel mogelijk ontmoedigd!

Multiple choice vraag;
Gij moet plassen en ge zwemt in een groot zwembad en ge weet dat toiletbezoek moeilijk is:
A) Gij houdt het op totdat gij er buikpijn van krijgt en gaat dan naar huis voor wc-bezoek. Kaartje van € 5,50 boeit niet.
B) Gij doet op de kant het zwembroekje omlaag en plast op de tegels.
C) Gij loopt op de ligweide helemaal naar achteren en doet het achter een grote boom.
D) Gij plast gewoon even lekker van je af in het water.

Moeilijke vraag, hé?!

Een boos kijkende badmeester zal er wel niet staan, maar wat houdt een ontmoedigingsbeleid voor toiletbezoek dan in? Eén toilet open, zodat er een rij staat tot aan het Oosterbos? Een screening vooraf of het urgent genoeg is: moet u érg nodig of een beetje nodig? Moet u drukken of plassen? En wat te denken van de kleine kinders, die we altijd op het hart hebben gedrukt om níet te plassen in het water?

Ik ga met zo’n beleid liever naar Zeumeren, daar hebben ze geleerd van de tampons in het water en de poep in de struiken. Ik waag me liever niet meer in het zwembadwater.

Volgens mijn wijze man had er moeten staan: in verband met corona graag zoveel mogelijk gebruik maken van het toilet! Ik ben het natuurlijk altíjd met hem eens, maar nu keek ik ook nog eens vol bewondering naar hem op.

[Betty van Es-Besselsen, Barneveld]