[EDUCATIEF PERSPECTIEF] Totdat de discussie over het standbeeld begon, had ik weinig idee hoe en wat er zich in die tijd afspeelde rondom het gezag in ons land. Een standbeeld kan als basis dienen om gevisualiseerd een stuk geschiedenis weer te geven. Een standbeeld is niet altijd een verheerlijking, maar ook een mogelijkheid om een evenwichtig beeld over het verleden te schetsen.