Ruim twee eeuwen geleden werd ik, geheel tegen mijn zin, door mijn broer en keizer Napoleon Bonaparte naar de Nederlanden gestuurd om onder zijn toezicht leiding te geven aan het Koninkrijk Holland. Door velen werd ik gezien als gekroonde gouverneur, in dienst van mijn broer. Zelfs mijn geliefde echtgenote Hortense kon mij als koning niet serieus nemen. In de vier jaar dat ik uw land als al...