In de meivakantie is het bouwterrein achter de school afgezet met hekwerk, waarna het werk kon starten. Deze week wordt gewerkt aan de fundering van het nieuwe pand. ,,We verwachten dat vooral in de zomervakantie een flinke slag wordt geslagen met de realisatie van de techniekhal’’, zegt Bert Brand namens De Meerwaarde. ,,Al het werk dat in vakantieperiodes gedaan kan worden, scheelt overlast voor onze scholieren.’’ In juli worden de staalconstructies en binnenwanden geplaatst, zodat in augustus en september het dak en de gevels kunnen volgen. ,,De planning is erop gericht dat vanaf september de afbouw binnen in het gebouw plaatsvindt, zodat de techniekhal eind dit jaar opgeleverd wordt.’’

De planning voor de bouw van de techniekhal is recent besproken met omwonenden, zegt Brand. ,,Waarbij we ook afspraken hebben gemaakt over transport en routes, om overlast voor de buurt zo minimaal mogelijk te houden.’’ Qua verkeersveiligheid zijn vooral de ovatonde en de doorgaande fietsverbinding richting Veller aandachtspunten.

In juni houdt de school een officieel startmoment. ,,De bouw is dan al een tijdje aan de gang, maar we hebben dat moment bewust even opgeschoven in de tijd, in de hoop dat er tegen die tijd iets minder beperkingen zijn door de coronacrisis.’’ In de nieuwe techniekhal vinden straks praktijklessen van de school plaats. Ook wil De Meerwaarde hier een doorlopende leerlijn ontwikkelen voor basisschoolleerlingen, ter voorbereiding op middelbaar onderwijs.

Ondertussen staat de school ook in de startblokken voor de realisatie van de nieuwe ‘huiskamer’, een multifunctionele ontmoetingsruimte met allerlei zithoeken, een leesplein, gespreksruimten en extra leslokalen. Dit deel wordt gerealiseerd door uitbreiding van het huidige schoolgebouw aan de kant van de hoofdentree. Een interne verbouwing binnen het schoolgebouw komt daar achteraan.Volgende week starten enkele voorbereidingen, zoals plaatsing van een tijdelijke unit voor de receptie.  ,,Qua planning zitten de verschillende onderdelen van ons nieuwbouw- en verbouwingsplan zo in elkaar dat we precies intern kunnen schuiven, maar dan moeten we wel vóór de zomervakantie kunnen starten met het werk aan het schoolgebouw zelf.’’ Of dat gaat lukken, is nog niet helemaal zeker, vanwege de aanwezigheid van vleermuizen. ,,We hopen over enkele weken meer duidelijkheid te hebben. Lukt het niet, dan moeten we overstappen op plan B.’’

Nieuwbouw en uitbreiding van de school zijn volgens De Meerwaarde noodzakelijk om de tijdelijke huisvesting op het terrein achter de school te vervangen. In totaal komt er ongeveer 1600 vierkante meter aan onderwijsruimte bij om de groei die de school de afgelopen jaren heeft doorgemaakt op te vangen. De tijdelijke units op het terrein moeten uiterlijk in september volgend jaar verwijderd worden. Als die units eenmaal weg zijn, maakt de school een nieuw totaalplan voor herinrichting van de vrijkomende ruimte.

Wouter van Dijk

Gerwin van Luttikhuizen
Foto: Gerwin van Luttikhuizen
Gerwin van Luttikhuizen
Foto: Gerwin van Luttikhuizen
Gerwin van Luttikhuizen
Foto: Gerwin van Luttikhuizen
Gerwin van Luttikhuizen
Foto: Gerwin van Luttikhuizen
Gerwin van Luttikhuizen
Foto: Gerwin van Luttikhuizen
Gerwin van Luttikhuizen
Foto: Gerwin van Luttikhuizen
<p>AGS Architecten</p>
Foto:

AGS Architecten