Uit deze week gepresenteerde cijfers van het CBS over 2019 blijkt dat Barneveld een relatief gemiddelde gemeente is, als het gaat om het aantal kinderen dat minder goed mee kan komen op school. Binnen de afzonderlijke dorpen in de gemeente zijn er echter wel verschillen. Zo zijn er vooral in Garderen bijzonder weinig kinderen met achterstanden: slechts vijf procent heeft daarmee te maken. Ook i...