Verrips hoorde bij zijn afscheid waar hij zijn best voor heeft gedaan. Het draaide volgens hem altijd om de gezamenlijkheid. ,,Ik kreeg een map met een mooi verhaal en tekeningen van kinderen. Collega’s spraken mooie woorden en er waren filmpjes achter elkaar gezet waarin allerlei mensen aan het woord kwamen. Dat was heel ontroerend”, reageert de vertrekkend directeur.