De gemeente Barneveld neemt het vervoer van scholieren naar het speciaal onderwijs weer op zich, nadat de Regio Foodvalley hier sinds schooljaar 2017-2018 voor verantwoordelijk was. Dit was bepaald geen onverdeeld succes. De overgang in 2017 ging met grote problemen gepaard. Er werd een nieuw vervoerssysteem ingevoerd: de planning en het daadwerkelijke vervoer van elkaar werden losgekoppeld, me...