Dat meldt gemeentewoordvoerder Wendy te Velde. ,,De school heeft ons recent gevraagd het opdrachtgeverschap terug te nemen. Dat is een ongebruikelijke stap, het betekent in ieder geval dat we als gemeente nu aan zet zijn om de nieuwbouw weer vlot te trekken. Ons voornemen is om dat in goed overleg en in een redelijk tempo voor elkaar te krijgen.'' De school had aanvankelijk plannen om nog dit jaar te gaan bouwen, maar het is de vraag of dat nog gaat lukken.

VOORLOPIG ONTWERP Het gaat om het plan om bij de basisschool aan de Achterdorpstraat twee nieuwe lokalen te realiseren bovenop een al bestaande uitbouw van de school. Een eventueel derde lokaal zit nu niet in de planning, maar kan op de langere termijn wel gemakkelijk toegevoegd worden als dat nodig blijkt. De school, die de afgelopen jaren een behoorlijke groei van het aantal leerlingen zag, werkt al enige tijd aan dit plan en presenteerde eerder ook al bouwtekeningen. De gemeente gaf in december 2018 goedkeuring aan de uitbreiding, waarvoor inmiddels ook ruim 520.000 euro is uitgetrokken.

,,De komende tijd zullen we uitzoeken wat er ter voorbereiding op dit plan al is gebeurd, zodat er een nieuwe planning komt'', zegt Te Velde. ,,Er ligt op dit moment bijvoorbeeld alleen een voorlopig ontwerp, er is nog geen bouwvergunning aangevraagd.'' Ook moet gekeken worden of het gereserveerde budget voldoende is.

RISICO De school hoopt dat door deze ontwikkeling de uitbreiding niet al te veel langer gaat duren, zegt directeur Kees Marcelis. ,,We zijn al twee jaar bezig met ontwerpen en aanpassen en met gesprekken met de monumentencommissie. De gemeente is daar steeds bij betrokken geweest en heeft daar ook steeds over meegedacht en een akkoord voor vervolg over gegeven. Dat er nog geen definitief ontwerp ligt heeft te maken met het ontbreken van een definitieve 'go'.''

Wat betreft het teruggeven van het opdrachtgeverschap, zegt Marcelis. ,,Dat heeft er mee te maken dat het schoolbestuur niet het risico kan en wil lopen dat er straks mogelijkerwijs een tekort in het bouwbudget ontstaat. Die kans is namelijk door gestegen bouwkosten groot, maar we kunnen en mogen een tekort niet bijpassen uit onze onderwijsbegroting.''

VERTRAGING Volgens Marcelis hoeft de ontstane situatie niet heel veel extra vertraging op te leveren. ,,Als de gemeente nu de vervolgstappen oppakt op basis van alles wat wij al hebben uitgewerkt, kan het redelijk snel en kunnen we dit kalenderjaar alsnog starten met de bouw. Gebeurt dat niet, dan vrees ik dat dat betekent dat er meer dan drie jaar overheen gaat om een basisschool met twee lokalen uit te breiden.''

In de tussentijd wijkt de Antoniusschool uit naar de naastgelegen Immanuëlkerk. Al sinds enkele jaren is een ruimte in deze kerk ingericht als tijdelijk leslokaal voor de school. Vanaf september komt daar, in overleg met de Marokkaanse Vereniging, de nieuwe eigenaar van het gebouw, een tweede lokaal bij. De gemeente Barneveld betaalt hier de huur voor. Marcelis: ,,Die tijdelijke uitwijkmogelijkheid is gelukkig een goed alternatief dat ons letterlijk ruimte biedt.''

Wouter van Dijk

Wouter van Dijk
Foto: Wouter van Dijk
Wouter van Dijk
Foto: Wouter van Dijk
Het monumentale deel van de Antoniusschool.