Het speciaal onderwijs op de Rehobothschool is de afgelopen jaren gegroeid met vijf groepen, zegt schooldirecteur Piet Westerlaken. ,,Die groei konden we tijdelijk opvangen in een noodunit op het parkeerterrein achter de school, en deels in ons handvaardigheidslokaal.'' De nieuwbouw, op de plek van een voetbalkooi, moet voor deze tijdelijke oplossing in de plaats komen. De bedoeling is dat het nieuwe deel in januari wordt opgeleverd door aannemer ASB Projecten uit Elspeet. ,,We zijn blij dat deze verbouwing snel gerealiseerd kan worden, zodat we al onze leerlingen passend onderwijs kunnen geven.'' Het nieuwe gebouw bestaat uit twee verdiepingen en bevat vijf lokalen. Als het op een later moment nodig is, kan er gemakkelijk een zesde lokaal aan toegevoegd worden. 

Met de uitbreiding komt er ook meer ruimte voor kinderdagcentrum De Klimboom van Adullam. Om de verdere leerlingengroei op te blijven vangen, vindt er nu niet alleen nieuwbouw plaats, maar wordt het huidige schoolgebouw intern ook ingrijpend verbouwd. ,,Met behulp van deze verbouwing kunnen we al komend schooljaar starten met een nieuwe doelgroep, namelijk 'prikkelgevoelige'' leerlingen met een IQ tot 55.''

Rehoboth Onderwijs en Zorg, zoals de reformatorische school voor speciaal basis- en voortgezet onderwijs officieel heet, opende in de zomer van 2016 de deuren in Barneveld. Al na twee jaar bleek het gebouw te klein en werd besloten aan de zuidkant noodlokalen te plaatsen. Met momenteel ruim 330 leerlingen is uitbreiding nu volgens de school noodzakelijk. Bovendien is afgesproken dat de noodlokalen van tijdelijke aard zijn. Westerlaken verwacht wel dat het aantal leerlingen op de school na de groei van afgelopen jaren de komende jaren redelijk stabiel zal blijven.

De Rehobothschool is een school met een duidelijk regionale functie, met leerlingen uit het gebied tussen globaal aan de noordkant Ermelo, de westkant Hilversum en de zuidkant de Rijn. Afgelopen najaar werd bekend dat de school ook plannen heeft voor de realisatie van een kinderboerderij op een aangrenzend weiland achter de school. Dat onderdeel zou een mooie leerplek zijn voor scholieren uit het speciaal onderwijs én een aanwinst voor de buurt, stelde de school eerder in deze krant.

Wouter van Dijk

Rehobothschool
Foto: Rehobothschool
Rehobothschool
Foto: Rehobothschool