Dat vragen raadsleden Suzanne Wassink en Frank van der Lubbe aan het Barneveldse college van burgemeester en wethouders. Dit college bracht recent een memo uit met uitleg over de versoepeling van die regels, die te maken hebben met het oprichten van een nieuwe middelbare school. De Tweede Kamer heeft hierover een wetsvoorstel aangenomen, met nieuwe regels over onder meer de manier waarop belangstelling voor zo'n school wordt gemeten en over toetsing waaraan een nieuwe school moet voldoen.

WE ZIJN ER NOG NIET Versoepeling van deze regels is volgens het college aanleiding voor een nieuw onderzoek naar de behoefte van openbaar voortgezet onderwijs, ook vanwege de groei van de Barneveldse bevolking, waardoor de behoefte aan niet-confessioneel voortgezet onderwijs kan toenemen. ,,Er is weer hoop, met deze wet lijken we na jaren groen licht uit Den Haag te kunnen krijgen, maar we zijn er nog niet'', stellen de raadsleden van Pro'98. Deze partij is al jaren voorvechter van de komst van openbaar middelbaar onderwijs in Barneveld. Barneveldse leerlingen die voor zo'n school kiezen, moeten nu nog uitwijken naar Ede of Amersfoort. Pro'98 diende bijna twaalf jaar geleden een voorstel in voor een haalbaarheidsonderzoek.

Verschillende studies en initiatieven passeerden vervolgens de revue, maar tot de oprichting van een openbare middelbare school kwam het niet. Een eerder ingediend concreet plan ketste in 2011 af bij het ministerie van Onderwijs, omdat er volgens de prognoseberekeningen toen te weinig potentieel aan leerlingen zou zijn in Barneveld.

ONDERZOEK ,,We willen nu scherp krijgen wat deze nieuwe wet voor ons betekent en waar we op dit moment staan'', aldus de twee raadsleden. Zo vragen ze duidelijkheid over het vervolgonderzoek. In het coalitie-akkoord staat opgenomen dat het college een breed opgezet behoefte-onderzoek wil organiseren. ,,Is dat nog steeds het uitgangspunt? Zo ja, wanneer gebeurt dat dan? Is er op basis van dit nieuwe wetsvoorstel nog aanvullend vervolgonderzoek noodzakelijk? En wat verwacht het college van andere partijen, zoals initiatiefnemers met plannen voor een school? Kortom: wat moet er de komende periode precies onderzocht worden en wanneer kunnen we de uitkomsten hiervan verwachten?''

De afgelopen jaren hebben meerdere partijen zich in Barneveld geroerd over dit thema. Zo ontstond er de initiatiefgroep Openbaar Voortgezet Onderwijs (OVO), bestaande uit ouders en leerkrachten, en was er belangstelling vanuit onder meer Onderwijsgroep Amersfoort en vereniging VOS/ABB. Het laatste concrete plan, dat drie jaar geleden werd gelanceerd, betrof het initiatief rondom Het Barnevelds, een plan voor een middelbare school voor openbaar en humanistisch onderwijs (mavo, havo en vwo). Rondom dit initiatief is het inmiddels twee jaar stil. ,,Is het college van b. en w. nu bereid om met de verschillende betrokken partijen contact op te nemen en een actieve regie te nemen in dit proces?'', willen de twee raadsleden nu weten.

BEGROTING Meer in het algemeen wil het tweetal weten wanneer deze school op zijn vroegst te verwachten valt in Barneveld en of de gemeente bij het opstellen van de meerjarenbegroting alvast rekening wil houden met deze school. Dat laatste omdat de gemeente niet alleen verantwoordelijk is voor een goed aanbod van onderwijs, maar ook voor de huisvesting daarvan.

Wouter van Dijk