Wouter van Dijk

Dat stelt het Barneveldse college van burgemeester en wethouders in een memo aan de gemeenteraad. Het plan is om de komende tijd samen met de scholen en de culturele aanbieders een convenant 'Cultuur en Onderwijs' vast te stellen, met daarin afspraken over een zogeheten cultuurmenu. ,,Er is nu bij de basisscholen geen sprake van evenredige vertegenwoordiging van de verschillende culturele disciplines'', stelt het college.

Dat blijkt ook uit een nulmeting onder de 32 basisscholen in de gemeente, afgelopen najaar gehouden. De helft van de scholen heeft een visie op cultuureducatie geformuleerd. Bijna alle schollen stellen zelf een programma vast uit aangeboden culturele activiteiten, waarbij de helft de voorkeur geeft aan lokaal cultureel aanbod. Dat aanbod bestaat op dit moment voor 50 procent uit muziekonderwijs - onder meer via Muziekschool Barneveld - en voor 20 procent uit beeldende kunst en literatuur.

,,Om het onderwijs uit een uitgebreider en inzichtelijker aanbod te kunnen laten kiezen, heeft een werkgroep stappen gezet voor het realiseren van dit zogeheten cultuurmenu, waarin vraag en aanbod op educatiegebied bij elkaar komen'', stelt het college. In die werkgroep zitten meerdere aanbieders van cultuur in Barneveld én zijn ook de basisscholen vertegenwoordigd. Kern van het plan is dat er voortaan ,,structureel regie wordt gevoerd'' op het bij elkaar brengen van de cultuurvraag vanuit het onderwijs en het aanbod vanuit de lokale culturele partijen. Ook moet de samenhang, transparantie en toegankelijkheid van cultuureducatie in het basisonderwijs met behulp van deze afspraken verbeteren.

In het convenant moeten ook afspraken gemaakt worden over de bekostiging van projecten voor cultuureducatie. De gemeente kan in 'uren' haar inzet leveren vanuit Be Creative, vanuit de zogeheten 'prestatiebox' van de scholen kunnen projecten ook financieel ondersteund worden. En dan zijn er nog verschillende subsidieregelingen, zoals de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) van de provincie Gelderland. Om voor dit soort regelingen in aanmerking te komen, is het convenant nodig.

Het plan is dat het convenant nog vóór de zomer wordt afgesloten, zodat daarna concrete afspraken over cultuuronderwijs gemaakt kunnen worden.