Wouter van Dijk

Dat zegt bestuurder René Minderhoud. Sinds augustus 2018 mag het JFC zich een volledig rookvrije school noemen. In de jaren daarvoor werd roken op school stap voor stap verder uitgebannen, moesten leerlingen bijvoorbeeld een rookpasje aanvragen en werd een bepaalde rookzone ingesteld.

Sinds anderhalf jaar zijn die regels - in overleg met personeel, ouders en leerlingen - aangescherpt en is gewoon elke sigaret op het schoolterrein taboe, voor zowel leerlingen, als docenten, ondersteunend personeel en bezoekers. ,,Een direct effect daarvan is dat diegenen die wel willen roken, dat direct buiten het schoolterrein doen'', zegt Minderhoud. ,,Aanvankelijk gebeurde dat op meerdere plekken direct buiten het schoolterrein en gingen scholieren ook in groepjes de wijk in. Inmiddels hebben we een betere oplossing. Op een grasveld net buiten het schoolterrein wordt roken nu gedoogd, ook in overleg met de buurt. De overlast wordt daarmee zo veel mogelijk beperkt. Zo voorkomen we ook dat de rokers de wijk in gaan.''

Niet alleen de scholieren die graag een sigaret opsteken, zijn aangewezen op dat grasveld, maar ook het personeel van het JFC. Minderhoud: ,,En dat heeft ook weer z'n voordeel, want daardoor is er tijdens pauzes geregeld een rokende leerkracht aanwezig, die meteen een oogje in het zeil houdt.''

Het duidelijke anti-rookbeleid op de school, zorgt er volgens de bestuurder voor dat voorkomen wordt dat veel jonge leerlingen beginnen met roken. ,,Want wat we uit de verhalen en uit ervaring inmiddels wel weten: zien roken dóet roken. Ook daarom denken we dat op de langere termijn het aantal rokers fors zal teruglopen.''