Wouter van Dijk

Dat blijkt uit een recent overzicht van het college van burgemeester en wethouders voor de aangevraagde huisvestingsplannen van 2020. In totaal werden huisvestingsaanvragen van elf verschillende scholen gehonoreerd voor het komende jaar.

Het grootste deel van het budget, ruim 2,3 miljoen euro, gaat naar het Van Lodenstein College. Het gaat hierbij om een vergoeding van een voorfinanciering van de school voor realisatie van de gymzalen. Ruim één miljoen gaat naar Rehoboth Onderwijs en Zorg in Barneveld, bedoeld voor uitbreiding met 356 vierkante meter extra. Dat is volgens het college nodig omdat de school, die zelf al een noodlokaal heeft ingericht, harder groeit dan verwacht. Ongeveer 930.000 euro is bedoeld voor basisschool De Fontein in De Burgthof aan de Nederwoudseweg, waar het gaat om uitbreiding, daarnaast 100.000 euro voor het weghalen van noodlokalen. Verwacht wordt dat de druk op De Burgthof bij de opening van de basisscholen in de naastgelegen wijk Veller af zal nemen, maar niet zal verdwijnen.

Iets minder dan zeven ton is gereserveerd voor de groeiende J.H. Donnerschool in De Glind, zodat deze school met 324 vierkante meter kan uitbreiden. Volgens de school is er de komende jaren een groter uitbreidingsplan nodig van in totaal 700 vierkante meter, maar omdat het recht hiertoe pas in 2024 ontstaat, heeft de gemeente de school voorgesteld afspraken te maken over voorfinanciering. Een bedrag van 260.000 euro is nodig voor verhoging van het bouwbudget voor nieuwbouw van De Vlindertuin (de nieuwe naam van De Hoeksteen) in Voorthuizen. Wegens toenemende bouwkosten is dit extra geld nodig. De gemeenteraad gaf daar in oktober al haar akkoord voor.

Een vergelijkbaar bedrag, iets minder dan 260.000 euro, gaat naar de Antoniusschool in Barneveld, bedoeld voor uitbreiding met extra lokalen. Ook deze school groeit harder dan verwacht. Deze school werkt al aan een uitbreidingsplan op het dak van het niet-monumentale jaren zeventig-gedeelte van de school. Ruim 120.000 euro is bedoeld voor de Rehobothschool in Kootwijkerbroek voor uitbreiding van het onderwijsleerpakket. De school heeft ook recht op uitbreiding van het terrein; dat wordt verrekend met mindering op het terrein dat de school huurt van de gemeente.

Voor inrichting van de oude Fraanjeschool aan de Lijsterstraat als tijdelijke locatie voor het Johannes Fontanus College, wordt één ton gereserveerd. Voor toekomstige renovatieplannen voor de Koningin Beatrixschool in Kootwijkerbroek wordt 50.000 euro gereserveerd als voorbereidingskrediet. Datzelfde bedrag gaat naar De Meerwaarde, als voorbereidingskrediet voor de nieuwbouwplannen.

Drie aanvragen voor onderwijshuisvesting zijn voor komend jaar niet gehonoreerd. Het gaat dan onder meer om het plan voor een dislocatie van De Spreng in de toekomstige wijk Bloemendal. ,,Zolang er geen huizen zijn en geen kinderen, maar weiland, wordt er geen groei verwacht voor De Spreng.'' Ook aanvragen voor uitbreiding van de Rehobothschool in Kootwijkerbroek en het Van Lodenstein College in Barneveld zijn voor komend jaar afgewezen.