Wouter van Dijk

Dat meldt de middelbare school. In juli dit jaar ging de Barneveldse gemeenteraad al akkoord met het renovatieplan van het JFC. In dat plan werd de Fraanjeschool ook als uitvalsbasis genoemd, zodat tijdelijke units niet nodig zijn. De Fraanjeschool staat vanaf begin 2020 leeg, wanneer de leerlingen van deze basisschool zijn verhuisd naar het nieuwe schoolgebouw voor de Fraanjeschool.

De nieuwbouw-operatie is in twee fases geknipt. In fase 1, vanaf mei tot aan de zomervakantie, verkassen de leerlingen van mavo 2 en 3. Na de zomervakantie gaan de nieuwe klassen van Mavo 2 en 3 tijdelijk naar de Fraanjeschool, evenals de nieuwe mavo-havobrugklassen en de klassen van mavo 4. Deze tweede fase duurt een volledig schooljaar. ,,Uitgangspunt is dat leerlingen hun lessen hoofdzakelijk op de Fraanjeschool volgen en zo weinig mogelijk naar het JFC hoeven te fietsen.''

Bij het renovatieplan gaat ongeveer de helft van het huidige schoolgebouw aan de Wethouder Rebelllaan, ongeveer 7.000 vierkante meter, op de schop. Het gaat om een gedeelte van de school uit de jaren tachtig. Het werk start in mei en kost in totaal 16,6 miljoen euro. De school heeft vanaf 2024 recht op nieuwbouw, maar omdat de Fraanjeschool straks vrijkomt, wordt het werk naar voren gehaald en financiert het JFC zelf voor. De bedoeling is dat het schoolgebouw met dit project duurzamer wordt én beter is ingericht op toekomstgericht onderwijs.

Wouter van Dijk
Foto: Wouter van Dijk
Interieur van het JFC, het gedeelte dat gerenoveerd gaat worden.