Wouter van Dijk

Dat stelt de fractie van Lokaal Belang, die een dreigend tekort ziet aankomen voor de wijk. Tijdens de rondvraag van de vergadering van de raadscommissie Samenleving vroeg Sjoerd van Amerongen namens deze fractie de wethouder hier zo snel mogelijk aandacht voor te hebben.

Dat het in aanbouw zijnde scholencomplex aan de Vellerselaan/Bankivalaan met in totaal veertien lokalen verdeeld over twee scholen (kindcentrum Veller en de Arianeschool), van begin af aan al te klein zou zijn, werd eerder dit jaar al geopperd. Leerlingen zouden daardoor naar de wijk Norschoten moeten fietsen.

Van Amerongen: ,,Maar nu krijgen we signalen dat ook De Branding in Norschoten vanaf volgend jaar vol zit.'' Veller-leerlingen wijken daardoor volgens hem inmiddels al uit naar scholen als De Spreng en de Antoniusschool.

,,We zien een toenemend probleem, zeker ook omdat de wijk nog niet volgebouwd is en er dus nog meer kinderen aankomen'', aldus Van Amerongen. ,,Ook qua verkeersdruk richting Norschoten is dit verre van ideaal.''

Wethouder Hans van Daalen zegde toe na te gaan hoe dit zit. De afgelopen periode trokken ook andere fracties aan de bel. Pro'98 vroeg zich in maart al af hoe het kon dat er nu te weinig plek is in het nieuwe scholencomplex, het CDA op haar beurt kaartte het probleem in juni tijdens de Kadernota aan. In de zomer meldde het college noodlokalen op de Burgthof te vervangen door permanente lokalen om ruimtetekort voor de combinatie Amaliaschool/Arianeschool op te lossen.

Het nieuwe scholencomplex wordt dit voorjaar opgeleverd.