Wouter van Dijk

Aan het woord is directeur Joke van de Laar van basisschool De Hoeksteen in Voorthuizen. ,,Eigenlijk was het de bedoeling dat 'onze' kinderen nu al op school zouden zitten in het nieuwe gebouw aan de Wikselaarseweg, maar het heeft niet zo mogen zijn. Het geduld van de kinderen, ons team en de ouders wordt wel bijzonder op de proef gesteld.''

Voor De Hoeksteen en overkoepelende organisatie PCO Gelderse Vallei werd in 2013 - het jaar dat het huidige schoolpand veertig jaar oud werd - al de knoop doorgehakt: er zou gekozen worden voor nieuwbouw voor de verouderde basisschool aan de Veldkampstraat. ,,De jaren daarvóór hebben we al met elkaar gepraat over opties als renoveren en vernieuwbouwen, maar uiteindelijk bleek nieuwbouw tóch de beste optie.''

[BEZWAREN] De zoektocht naar de beste plek, de nasleep van de economische recessie en het besluit om het nieuwbouwplan mee te nemen in een groter plan in combinatie met dorpshuis en sportzaal, leverden jaren vertraging op. Uiteindelijk werden de plannen tóch concreet en zou er gebouwd gaan worden aan de Wikselaarseweg, totdat omwonenden als klap op de vuurpijl bezwaar aantekenden bij de Raad van State.

Recent werd bekend dat de RvS die bezwaren heeft afgewezen, maar een nieuwe hobbel diende zich in de tussentijd aan: het bouwbudget is door de gestegen bouwkosten niet meer toereikend. Om de school met zeven lokalen en een speellokaal te kunnen bouwen, is in het aanvankelijke plan al fors bezuinigd, maar moet het bouwbudget toch nog met 260.000 euro verhoogd worden tot een totaalbedrag van ruim 2,2 miljoen euro. De Barneveldse gemeenteraad moet daar begin oktober haar goedkeuring nog aan geven.

Van de Laar: ,,Deze onzekere jaren hebben behoorlijk hun weerslag gehad, op de leerkrachten, de ouders en de kinderen. Er zitten nu kinderen in groep 8 die nog hebben meegemaakt dat er over nieuwbouw werd nagedacht toen zij in de kleuterklas zaten, en nog steeds zitten we in dit oude gebouw. Het enthousiasme bij iedereen met plannen voor een nieuwe school, is in de loop der jaren helemaal weggezakt.''

[ONDERHOUD] En dan het inmiddels 46 jaar oude schoolpand aan de Veldkampstraat, waar de laatste jaren alleen het hoognodige onderhoud aan is gedaan. ,,Het water staat ons aan de lippen. Hoe kun je nu eigentijds onderwijs verzorgen in een gebouw dat zich daar niet toe leent, nog los van de uitstraling van het schoolgebouw? We willen positief blijven en vooruit kijken, maar lastig is dat de afgelopen jaren wel geweest.''

De hoop is nu gevestigd op de Barneveldse gemeenteraad, vervolgt Van de Laar. ,,Volgende week woensdag mogen we ons verhaal vertellen tijdens de vergadering van de raadscommissie Samenleving. Daarná is het aan de raad om een besluit te nemen over het extra budget. Gaat het nu écht een keer lukken, dan kunnen we begin volgend jaar definitief starten met de bouw van onze langverwachte nieuwe school.''

Nieuwbouw zou volgens haar de broodnodige 'positieve vibe' voor de school kunnen leveren. ,,Op de nieuwe plek, met nieuwe plannen voor kinderdagopvang en naschoolse opvang en met nieuwbouwwijken in de buurt, gaan we graag de toekomst aan.''