Wouter van Dijk

Dat zegt directeur Piet Westerlaken van de school. Hij loopt naar eigen zeggen al ruim een jaar met dit plan. ,,Dat komt eigenlijk voort uit het feit dat we op onze school te maken hebben met leerlingen in het basis- en het voortgezet speciaal onderwijs. Vooral voor die laatste groep leerlingen is het goed om via stageplekken werkervaring op te doen, maar dat is lang niet voor alle leerlingen makkelijk geregeld. Gevolg is dat die leerlingen die een plek in een beschermde omgeving nodig hebben, op school huishoudelijke werkzaamheden doen, maar dat werk is beperkt. Het zou mooi zijn als we ze meer kunnen bieden.''

Een kinderboerderij is wat dat betreft een uitgelezen mogelijkheid, stelt hij. ,,Daar is van alles te doen. Dan heb ik het niet alleen over de verzorging van de dieren, maar ook het contact met de bezoekers. De boerderij zou dan een educatieve én een maatschappelijke functie kunnen krijgen. Je kunt er allerlei thema's aan verbinden.'' Ook voor de naastgelegen Eben-Haëzerschool zou het project interessant kunnen zijn, denkt Westerlaken. ,,Denk aan praktische biologielessen op de basisschool, bijvoorbeeld.'' Een aangrenzend weiland achter de school van ongeveer 3000 vierkante meter groot, naast het parkeerterrein is nu in beeld. Er ligt nu een voorlopig koopcontract voor.

De gemeente Barneveld is bekend met het verzoek en heeft het plan opgenomen in een groter geheel voor de ontwikkeling van het terrein achter de Rehobothschool. Eerder werd al duidelijk dat iets verderop, rondom de bestaande oude woonboerderij Burgelaar, ruimte is voor het nieuwbouwproject Burgelaar, met vier vrije kavels van 2000 tot 2600 vierkante meter groot. Aanpak van de toegangsweg naar deze locatie, vanaf de Thorbeckelaan, en het parkeerterrein achter de school vallen ook binnen de ontwikkeling, onder de noemer 'betere verkeersafwikkeling'. Aankomende donderdag buigt de raadscommissie Grondgebied zich over het plan, dat vraagt om aanpassing van de huidige bestemming.

Westerlaken: ,,We wachten even af hoe het plan verder vorm krijgt. Sowieso moeten we ook nadenken over een exploitatieplan voor de kinderboerderij. Je kunt wel iets realiseren, maar dan moet je het vervolgens ook in stand kunnen houden.''

De raadscommissie Grondgebied buigt zich donderdag 26 september over het totaalplan voor het terrein achter de school. Daarna neemt de gemeenteraad op woensdag 9 oktober een besluit.