Wouter van Dijk

Dat meldt het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs, dat op basis van prognoses het oplopende lerarentekort tot 2024 in kaart heeft gebracht. Dat er de komende jaren steeds meer juffen en meesters voor de klas nodig zijn, is een landelijk probleem. Dat het komende tekort hier groter is dan elders, komt ook doordat hier de werkgelegenheid tot 2023 nog stijgt met 1,7 procent, terwijl die in andere regio's door een daling van het aantal leerlingen juist afneemt.

,,De twee belangrijkste variabelen op basis waarvan we in deze regio een flink tekort verwachten, zijn de huidige leeftijd van de leerkrachten en de prognoses van het aantal nieuwe basisschoolleerlingen'', zegt woordvoerder Ad Veen van de PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs. De verwachting is dat relatief veel leerkrachten vanwege hun leeftijd de komende jaren uitstromen, terwijl de instroom van nieuwe leraren vanuit de lerarenopleidingen of vanuit de stille reserve onvoldoende is om in de vraag naar leraren te voorzien.

Het probleem van een groeiend lerarentekort staat nu duidelijk op de kaart, zegt Eddy Erkelens, initiatiefnemer van de website Lerarentekortisnu.nl. Hij houdt op zijn site bij hoe groot de tekorten bij scholen momenteel zijn en hoe deze scholen dit opvangen. ,,Wat ik in het algemeen zie is dat scholen steeds makkelijker en sneller klassen naar huis sturen als er geen leerkracht voorhanden is. Ook 'creatieve' oplossingen zie ik steeds vaker, wanneer scholen er bijvoorbeeld voor kiezen iemand zonder lesbevoegdheid een gastles te laten verzorgen. De uiteindelijke oplossing is simpelweg dat er meer leerkrachten moeten komen. Dat kan door een baan in het basisonderwijs aantrekkelijker te maken door te werken aan salaris, werkdruk en aanzien.''

Een rondgang langs verschillende schoolbesturen in deze regio, vóór de zomervakantie, wees er al op dat het lerarentekort toeneemt. Schoolbesturen hebben naar eigen zeggen steeds meer moeite om de 'formatiepuzzel' te leggen en vacatures ingevuld te krijgen. De krapte startte zo'n vier jaar geleden, toen langzaamaan de invalpool van de schoolbesturen begon op te drogen. Inmiddels is het al lastig om de vaste formatie in te vullen, laat staan dat er nog überhaupt invallers zijn.