De nieuwe Gamma, zo’n duizend vierkante meter groter dan de huidige winkel, komt aan de Burgemeester Aschofflaan, pal naast de Intratuin en tegen de Scherpenzeelseweg aan. Afgelopen donderdag beoordeelde de raadscommissie Grondgebied het plan als een ‘hamerstuk’ voor de raad, wat inhoudt dat er vóór definitieve vaststelling in principe geen discussie meer over gevoerd hoeft te worden.

EINDELIJK ,,We kunnen nu eindelijk aan de slag’’, reageert Cees Filippo, initiatiefnemer van het plan. Hij verwacht dat de bouw ongeveer zeven maanden in beslag zal nemen. Met de aanstaande verhuizing komt een eind aan een jarenlang proces van plannen maken. De eigenaar van de Gamma heeft al jarenlang de wens om met de bouwmarkt te verhuizen, aangezien de huidige Gamma in Barneveld klein is en niet meer voldoet aan de huidige maatstaven. In de nieuwe winkel moet de doe-het-zelfwinkel qua indeling een stuk moderner worden, met ook meer aandacht voor de showroom. ,,Er zal straks vooral een uitgebreid verfplein te vinden zijn, waar klanten met behulp van een scanner meer mogelijkheden krijgen om verfkleuren te laten mengen. En er komen bijvoorbeeld digitale bestelzuilen. Gamma Barneveld wordt landelijk - na Deventer - de tweede vestiging volgens het nieuwe ‘Gamma-focus’ concept.’

GROTER De nieuwe Gamma in De Burgt krijgt een bruto vloeroppervlak van 3.330 vierkante meter (netto 2.695), een stuk groter dan de huidige winkel van 2.300 vierkante meter (netto 1.925). In het nieuw te bouwen pand voor de Gamma is ruimte voor een tweede winkel met een bruto oppervlakte van 2.140 vierkante meter. Gedacht wordt aan een winkel voor woninginrichting of een kringloopwinkel. ,,We hebben daarvoor nog geen concrete invulling gevonden, maar ik verwacht dat dat, nu we duidelijkheid hebben over de bouwstart, wel snel zal gebeuren’’, zegt Filippo.

Op het nieuwbouwplan kwam één bezwaar binnen, afkomstig van bouwmarkt Karwei in Barneveld. Dit bezwaar is inmiddels weer ingetrokken, nadat kon worden aangetoond dat de uitbreiding van de Gamma geen belemmeringen vormt voor ontwikkelingen van de Karwei. ,,Daar zijn we onderling in goed overleg uitgekomen’’, aldus Filippo.

WONINGBOUW Het verhuisplan geeft niet alleen de bouwmarkt meer ruimte, maar zorgt ook voor woningbouw aan de rand van het centrum van Barneveld. Op de huidige Gamma-locatie aan de Rozenstraat komt nu ruimte vrij voor een complex met dertig appartementen en acht rijwoningen in twee blokken. De appartementen worden aangeboden in de middeldure en dure prijsklasse, de rijwoningen in het goedkope en middeldure segment. Het complex krijgt drie bouwlagen en een parkeerkelder, er komen ook extra parkeerplaatsen langs de Rozenstraat bij. 

Wanneer de woningen in de verkoop gaan, is nu nog niet bekend. Filippo: ,,We starten nu eerst met de bouw van de nieuwe Gamma. Zodra na de verhuizing de nieuwe winkel is geopend, kunnen we het oude pand aan de Rozenstraat slopen. Dat zal naar verwachting voor de zomervakantie volgend jaar gebeuren, zodat aansluitend de bouw van de woningen kan starten.’’ De woningbouw neemt volgens hem naar schatting ruim acht maanden in beslag.

BEZWAREN Vier omwonenden tekenden bezwaar aan tegen de bouwplannen aan de Rozenstraat, maar trokken deze na overleg met de initiatiefnemer weer in. Op basis van de bezwaren zijn enkele aanpassingen doorgevoerd. Zo krijgen ondergrondse afvalcontainers een andere locatie om geluids- en stankoverlast voor de omgeving te voorkomen, is het complex iets versmald en is de situering van enkele balkons iets gewijzigd. Daarmee is volgens de gemeente de initiatiefnemer voldoende tegemoetgekomen aan de bezwaren van omwonenden.

De verhuisplannen voor de bouwmarkt liggen er al jaren. De initiatiefnemer kocht de benodigde grond langs de Scherpenzeelseweg al in 2006, destijds in de veronderstelling de winkel in 2010 te kunnen verhuizen. Onder meer door verschil in inzicht tussen ontwikkelaars van woonwijk De Burgt en door de economische crisis, vertraagden de plannen. Eind vorig jaar besloot de gemeente het initiatief vlot te trekken door te kiezen voor een gecombineerd plan voor zowel nieuwbouw in De Burgt als herinrichting van de locatie aan de Rozenstraat.

DE BURGT Filippo kocht destijds niet alleen grond voor de bouw van de Gamma, maar ook een strook van ongeveer vijf hectare langs de Scherpenzeelseweg, bestemd voor woningbouw  Globaal tussen de nieuwe Gamma en het Van Lodenstein College zou daar ruimte moeten zijn voor ongeveer honderd woningen. Filippo: ,,Dat deel van het plan is nu buiten beschouwing gelaten, maar ik verwacht dat we uiteindelijk, in overleg met de andere grondeigenaren in het nog te bouwen deel van woonwijk De Burgt op korte termijn verder aan de slag kunnen. Zéker ook gezien de huidige krapte op de Barneveldse woningmarkt. Mogelijk worden die plannen in de tweede helft van volgend jaar concreter.’’

De huidige ongeveer twintig personeelsleden van de Gamma aan de Rozenstraat verhuizen mee naar de nieuwe locatie. Filippo: ,,Gezien het feit dat de nieuwe winkel een stuk groter wordt, zullen we straks extra personeelsleden nodig hebben.’’

Wouter van Dijk

...
Foto: ...

Schets van appartementencomplex en rijwoningen op de huidige locatie van de Gamma aan de Rozenstraat.

Wouter van Dijk
Foto: Wouter van Dijk

De huidige locatie van de Gamma in Barneveld.

Gerwin van Luttikhuizen
Foto: Gerwin van Luttikhuizen

De nieuwe locatie van de Gamma in Barneveld.

Heliflight.nl
Foto: Heliflight.nl
Luchtfoto van de nieuwe Gammalocatie, naast de Intratuin in Barneveld.