De nog bestaande bedrijfsgebouwen worden nu gesloopt, met uitzondering van een woning en een bijgebouw. Het groen op het terrein wordt ,,opgeschoond’’, meldt de ontwikkelaar. Het is wel de bedoeling dat zoveel mogelijk bestaand groen aan de randen behouden blijft. Het gaat dan vooral om houtwallen. Dat groen wordt straks in het nieuwbouwplan geïntegreerd. Voor de ontsluiting van de nieuwe wijk ...