De erfgoedverenigingen dienden hun verzoek om bijbescherming vorig jaar augustus in, tijdens de eerste inspraakprocedure voor een nieuw bestemmingsplan van het gebied. Momenteel geniet de oude pastorie rijksbescherming, is de nieuwe pastorie een gemeentelijk monument en is alleen toren van de Hervormde Kerk beschermd. De verenigingen wilden dat ook het Pastoriebos en de kerkzaal en leerkamer va...