In de buurt bestaat veel weerstand tegen het plan, waarvoor onder meer tientallen sparrenbomen tegen de vlakte moeten. Dit zou ten koste gaan van de flora en fauna rondom het plan. Tevens vrezen de bewoners voor verstoring van het dorpsgezicht op de kerk. Er is het college veel aan gelegen dat dit plan wordt gerealiseerd, gezien het feit dat de gemeente Barneveld tot twee keer toe een toezeggin...