De vergrijzing slaat harder toe in Garderen dan in de rest van de gemeente Barneveld, aldus het LB-raadslid. Het aandeel van 45-plussers in zijn dorp groeide van 36 procent in 2008 tot 54 procent in 2019. In dezelfde periode nam dit aandeel van de gehele gemeente toe van 37 procent naar 41 procent, een groot verschil met Garderen. Kevelam vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. ,,Dit is een demo...